Lån penge nu – Komplet oversigt over lån

Listen over lån herunder viser et stort udsnit af markedet for online lån. Listen er ikke komplet, da vi kun viser udbydere som vi samarbejder med, og som vil får provision hos. Oplysningerne om lånene kommer direkte fra låneudbyderne, og vi tager forbehold for fejl i denne information.
Listen over lån herover viser et stort udsnit af markedet for online lån. Listen er ikke komplet, da vi kun viser udbydere som vi samarbejder med, og som vil får provision hos. Oplysningerne om lånene kommer direkte fra låneudbyderne, og vi tager forbehold for fejl i denne information.

Lån penge nu og få råd til det, du står og mangler. Med denne guide, kan du hurtigt få overblik over, hvilke typer af lån der findes på det danske marked, så du er velinformeret, inden du optager et lån. Samtidig får du en grundig gennemgang af nogle af de mest væsentlige og vigtigste begreber, du kan have brug for at kende til, når du er interesseret i at låne penge. Desuden giver guiden dig nogle tips og tricks, som kan være nyttige at kende til, når du eksempelvis gerne vil finde et billigt lån, der passer til dine behov. Efter at have læst denne guide, burde du være klædt godt på til at komme godt i gang med at låne penge nu.

Mange typer lån – hvilket skal jeg vælge?

At låne penge virker for de fleste nemt med de mange mulighed for at ansøge online i dag. Ved første øjekast kan det danske lånemarked dog godt virke som én stor forvirrende jungle af diverse typer lån, der alle hver især har en grund til, at du skal vælge netop det lån. Fortvivl dog ikke, da det hele giver meget mere mening, hvis først man har kendskab til de forskellige typer af lån, som udbydes på det danske marked. Mange af lånetyperne minder nemlig meget om hinanden, hvorfor det til at starte med kan være svært at skelne mellem dem. I sidste ende er det dog dig der bedst ved, hvilket lån der passer bedst til netop dine behov og din økonomiske situation.

Her får du en oversigt over nogle af de mest almindelige typer af lån, som du kan støde på, når du er interesseret i at låne penge.

Banklån

Som navnet antyder, er et banklån et lån du kan optage i banken. Som tiderne har ændret sig, er det blevet sværere og sværere at få lov til at optage et banklån, hvis du ikke har en formue af en vis størrelse eller værdiggenstande såsom fast ejendom, der kan bruges til at stille sikkerhed for lånet. Bankerne stiller samtidig høje krav til din økonomi, og de er altid interesseret i at vide, hvad lånets formål er. Til sammenligning med online lån, er det altså ofte svære at optage et banklån, da du med et online lån sjældent skal forklare lånets formål, og du er som regel også fri for at skulle stille sikkerhed for lånet. Til gengæld vil online lån oftest have en højere ÅOP end banklån og derfor også være dyrere at optage. Der er altså både fordele og ulemper ved begge lånetyper.

Forbrugslån

Forbrugslånet er nok det mest almindelige og populære lån, du kan finde på nettet. Det er både nemt og hurtigt at optage, og det findes samtidig i mange forskellige formater, hvilket giver dig god mulighed for at finde et forbrugslån efter dine behov. Når du optager et forbrugslån, skal du hverken bekymre dig om at stille sikkerhed for lånet eller forklare lånets formål over for låneudbyderen. Det giver dig altså stor frihed, når du skal låne penge, da du helt selv bestemmer, hvad pengene i sidste ende skal bruges til. Generelt set er det derfor nyttigt at optage et forbrugslån, hvis du er interesseret i at låne penge til diverse forbrugsgoder og samtidig ikke ønsker at låse dit lån fast på ét bestemt formål. Du kan af den årsag sagtens bruge et forbrugslån til køb af bil, men det er ikke en nødvendighed, mens eksempelvis et billån decideret er egnet til køb af bil.

På sin vis kan man sige, at forbrugslånet er lånet over dem alle, da det er en overkategori, der dækker over mange andre lånetyper. Eksempelvis er både kviklån og SMS lån begge en form for forbrugslån og kan derfor betegnes som underkategorier af det populære forbrugslån.

Hurtig lån

Hurtig lån er en underkategori til forbrugslånet og dækker over bestemte typer af lån, der alle har dét til fælles, at de er hurtige at ansøge om samt optage. Eksempler på hurtig lån er kviklån (kan også være stavet som quicklån), Mikrolån, SMS-lån m.fl. I dag er der ikke den store forskel på disse lånetyper udover deres navn, da de alle er forbrugslån med et relativt begrænset lånebeløb, typisk en kort løbetid og med mulighed for optagelse via en smartphone/tablet, hvis man ikke ønsker at benytte en computer. Grundet den korte løbetid, og at du derfor kun kan låne et begrænset beløb, er det oftest kun nyttigt at optage et hurtig lån, hvis du akut står og mangler penge og ved med sikkerhed, at du vil kunne tilbagebetale lånet relativ hurtigt, efter du har optaget det.

Mange låneudbydere vælger i forbindelse med hurtig lån at tilbyde dig muligheden for at låne penge ”gratis” i en begrænset periode. Med gratis skal det forstås, at du har mulighed for at få en rente- og gebyrfri periode. Dog skal du være opmærksom på, at dette typisk kun gælder, hvis du er i stand til at tilbagebetale lånet inden for 14 eller 30 dage. Det er altså kun et nyttigt tilbud, hvis du meget akut har brug for at låne penge og samtidig ved, at du kan tilbagebetale det inden for den meget korte løbetid. Betales lånet ikke tilbage inden for de 14 eller 30 dage bestemt af låneudbyderen, vil lånet ikke længere kunne anses for at være gratis, da der her vil blive pålagt gebyrer og renter.

Billån

Et billån er på sin vis også en type forbrugslån. Forskellen er bare, at et billån er møntet på at blive brugt til køb af bil. Når du optager et billån, vil lånets formål altså allerede være bestemt, inden du har modtaget de lånte penge. Der er ingen krav om, at du skal optage et billån, hvis du ønsker finansiel støtte til køb af en bil. Ofte anbefales det dog, at du vælger billånet frem for et almindeligt forbrugslån til køb af bil, da det kun kan betale sig med et forbrugslån, hvis du kun mangler et mindre beløb til at opnå en større udbetaling. Dette hænger sammen med, at renten på et billån som regel vil være lavere end renten på et forbrugslån.

Realkreditlån

Et realkreditlån er en lånetype, der kun kan tilbydes mod sikkerhed i en fast ejendom. Typisk bruges realkreditlån i forbindelse med køb af bolig og har som regel en løbetid på et sted mellem 20-30 år. Størstedelen af alle realkreditlån tilbagebetales via lige store terminsydelser fordelt over hele lånets løbetid.

I forbindelse med realkreditlån skelnes der mellem tre forskellige typer af realkreditlån: serielån, annuitetslån og mixlån. Med et serielån afdrages lånets gæld med lige store terminsydelser gennem hele lånets løbetid, men lånets rentebetaling er derimod faldende. Det betyder, at serielånets samlede terminsbetaling vil være størst i starten og gradvist blive mindre. Modsat serielånet, vil du med et annuitetslån få et realkreditlån med konstante terminsydelser der ikke ændres i løbet af lånets løbetid. Blander man et serielån og et annuitetslån, får man et mixlån og får dermed mulighed for at udnytte fordelene fra de to andre lånetyper samtidig.

Desuden findes der er et realkreditlån der kaldes stående lån. Denne lånetype er et afdragsfrit lån, hvor hovedstolen af lånet ikke skal tilbagebetales før den sidste termin. Det betyder, at du her kun skal betale renter af lånet løbende, hvilket giver en mindre terminsydelse hver måned. Hvilket realkreditlån du bør vælge, afhænger i sidste ende af, hvilke behov du har. At kende til forskellen på de forskellige typer er dog en rigtig god start, da det kan gøre det nemmere for dig at finde det realkreditlån, der passer bedst til din situation.

Bolig- og andelslån

Et bolig- eller andelslån er et traditionelt banklån, der bruges specifikt i forbindelse med køb af bolig/andelsbolig. På samme måde som med et billån, er formålet her altså allerede bestemt på forhånd, inden du optager lånet, hvorfor denne type lån ikke kan bruges til andre formål. I forbindelse med et andelslån gælder det dog, at du som regel kan bruge lånet på enten køb, ombygning eller renovering af en andelsbolig, alt efter dit individuelle behov.

Da et forbrugslån typisk ikke vil kunne dække udgifterne til køb af en bolig, kan det hurtigt betale sig at optage et bolig- eller andelslån til netop dette formål. Desuden er der den fordel, at du eksempelvis kan få en variabel rente, således at den månedlige ydelse kan falde eller stige i forskellige perioder af lånets løbetid.

Kassekredit

kassekreditKassekredit er et alternativ til forbrugslånet. Med en kassekredit får du et lån, hvor du løbende har mulighed for at hæve et variabelt beløb. Det betyder, at selv hvis din konto skulle være tom, så kan du bare bruge af din kassekredit. En kassekredit kan som hovedregel optages i et pengeinstitut, hvor du typisk vil aftale et maksimalt beløb for din kassekredit. Du skal kun betale renter på det beløb, som du hæver fra din kassekredit, frem til at du får det tilbagebetalt. Derfor vil du løbende skulle betale renter af det trukne beløb fra din kassekredit, hvilket er en af årsagerne til, at man taler om variable omkostninger i forbindelse med en kassekredit.

På sin vis kan kassekredit sammenlignes med et tilladt overtræk på din bankkonto, da muligheden for dette på forhånd er aftalt med din bank/pengeinstitut. Derfor betegnes kassekredit også som en meget fleksibel låneform, der kan fungere som et sikkerhedsnet, hvis du skulle få behov for lidt ekstra penge på kontoen i ny og næ.

SU-lån

Med et SU-lån har du mulighed for at låne lidt ekstra penge hver måned, hvis du er på SU. Alle personer der modtager SU har ret til samt mulighed for at søge om optagelse af et SU-lån. Et SU-lån er nemlig en form for tilskud til din almindelige SU eller en økonomisk hjælp til din uddannelse, hvis du eksempelvis er løbet tør for SU-klip og derfor ikke længere kan modtage almindelig SU. Sidstnævnte kaldes typisk et SU slutlån og kan optages inden for uddannelsens sidste 12 måneder. Beløbet du kan låne med et SU-lån afhænger meget af, hvorvidt du er forsøger eller ej. Du har nemlig mulighed for at låne flere penge som forsøger på SU, end hvis du ikke er forsøger.

Provenu, hovedstol og restgæld

Provenu, hovedstol og restgæld er tre vigtige begreber at kende til, hvis du ikke har lånt penge før, da man hurtigt kan komme til at forveksle dem med hinanden. Herunder finder du en forklaring af de tre begreber.

Hvad er provenu?

Ordet provenu betyder i sig selv udbytte eller indtægt. I lånesammenhænge benyttes provenu til at beskrive et såkaldt låneprovenu, der er det konkrete beløb, som du har behov for at låne, og som du vil få udbetalt af låneudbyderen i forbindelse med optagelse af et lån. Det vil sige, at provenu er en betegnelse for det lånebeløb, som du ønsker og har brug for at låne for at kunne realisere købet af noget. Inden du optager et lån, skal du altså gøre op med dig selv, hvad dit låneprovenu er.

Dog kan det være nyttigt at vide, at du som regel altid vil skulle låne mere end dit ønskede låneprovenu. Dette skyldes, at et lån som hovedregel altid er forbundet med en række ekstraudgifter i form af eksempelvis oprettelsesgebyrer og andre gebyrer, som er udover dit ønskede lånebeløb. Kombineres disse ekstraudgifter med dit provenu, kaldes det normalt for lånets hovedstol.

Hvad betyder hovedstol?

I forbindelse med lån af penge, bruges begrebet hovedstol til at beskrive et låns samlede beløb. Det vil altså sige, hovedstol dækker som begreb både over gebyrer, stiftelsesomkostninger, eventuelt kurstab m.m. samt lånets provenu. Når du optager et lån, er hovedstolen altså et udtryk for det egentlige og samlede beløb, du vælger at låne. Det er dermed også dette beløb der skal forrentes og tilbagebetales til låneudbyderen. Når du skal indfri lånet, er det derfor hovedstolen som skal indfries.

Idet begreberne provenu og hovedstol nemt kan forveksles, kan det være nyttigt at kende til en god huskeregel: hovedstolen vil altid være et højere beløb end lånets provenu, da hovedstolen både indeholder provenu + ekstraomkostninger i forbindelse med lånet. Samtidig vil lånets hovedstol ikke ændre sig i løbet af lånets samlede løbetid, hvorfor hovedstolen ikke skal forveksles med lånets restgæld.

Hvad er restgæld?

Udover at kende til dit låns provenu og hovedstol, bør du også kende til et begreb som restgæld. Restgæld er et begreb, der dækker over det beløb, som du på ethvert givent tidspunkt skylder til låneudbyderen. Af den grund vil restgælden løbende ændre sig og altså falde i takt med, at du tilbagebetaler mere og mere af det beløb, du skylder låneudbyderen. Som udgangspunkt vil restgælden derfor altid være et mindre beløb end lånets hovedstol. Restgælden vil nemlig kun kunne være det samme som hovedstolen i tilfælde af, at du endnu ikke har afdraget noget på lånet.

Du kan beregne dit låns restgæld ved at trække alle afdrag fra lånets hovedstol. Dette hænger sammen med, at summen af alle afdrag i forbindelse med lånet vil være det samme som hovedstolens samlede beløb.

Kend dit låns renter

Lån penge nuRente er et vigtigt begreb at have styr på, når du er interesseret i at optage et lån. Idet der findes flere forskellige typer af renter, kan det dog være svært at skelne mellem dem og forstå, hvad de hver især gør godt for. Her får du en forklaring af rente, renters rente samt den effektive rente/debitorrenten.

Hvad er en rente?

Rente bruges som begreb til at dække over et gebyr, som du skal betale til låneudbyderen, udover det beløb du låner. Det er altså et udtryk for de omkostninger der er forbundet med at låne penge i en given periode hos en bestemt låneudbyder, hvorfor man kan sige at det som begreb dækker over prisen for at låne pengene. Optager du derfor et lån med renter, skal du vide at det ikke er gratis at låne penge, og du bør af den grund altid tænke renterne ind i din økonomi forud for optagelsen af et lån.

Dit låns rente udregnes altid i procentdele af det lånte beløb enten pr. måned, pr. år eller en anden fastsat periode. Typisk kaldes denne rentesats for rentefoden. Denne sats kan variere meget fra lånetype til lånetype, hvorfor det altid er godt at kigge renten ordentligt igennem, inden man optager et lån.

Hvordan udregnes renten?

For at illustrere et låns rente kan et eksempel med fordel benyttes. Ønsker du eksempelvis at låne 10.000 kr. hos en låneudbyder, hvor rentesatsen er på 10 % pr. år, og har du valgt en løbetid på ét år, vil du reelt set skulle tilbagebetale 11.000 kr. grundet renten: 10.000 kr. * 1,10 = 11.000 kr. Typisk er det dog mere kompliceret end dette at regne renten ud, hvorfor dette kun skal ses som et forsimplet eksempel til at forstå begrebet rente. Eksempelvis vil du også altid skulle inddrage renters rente, når du forsøger at udregne lånets rente.

Hvad er renters rente?

Renters rente, også kaldet kapitalfremskrivning, er et begreb, der bruges til at forklare, at renteudbetalinger automatisk vil stige fra den ene renteudbetaling til den næste, når det samme beløb/kapital bliver forrentet til en konstant rentefod adskillelige gange. Dette skyldes, at rentepengene vil blive lagt oveni den oprindelige kapital, hvorfor der ved efterfølgende renteudbetalinger bliver betalt renter af et større beløb. Renters rente kan derfor forklares som en rente af renten. Alt efter om der er tale om et indlån eller udlån, forekommer renters rente, da man netop skal betale renter af renter eller får renter af renter.

I forbindelse med et lån kan renters rente bruges til at udregne, hvor mange penge du skylder en låneudbyder på et givent tidspunkt. Antallet af renteskrivninger i løbet af et låns løbetid har nemlig indvirkning på lånets samlede rentesats. Det er derfor nyttigt at holde øje med renters rente.

Hvordan udregnes renters rente?

Renters rente kan udregnes ved at gange rentefoden med det lånte beløb og derefter gange det med antallet af rentetilskrivninger, som tilskrives det lånte beløb i potens. Denne måde at udregne renters rente kan illustreres mere overskueligt og simpelt via et eksempel. Hvis du optager et afdragsfrit lån på 1.000 kr. med en løbetid på 2 år og med en årlig rentetilskrivning på 5 %. Her vil renters rente blive udregnet som følger. 1.000 kr. * (1+0,05)^2 = 1.102,5 kr. På den måde sørger renters rente for, at det samlede beløb hele tiden forøges indtil det hele er tilbagebetalt.

Hvad er den effektiv rente/debitorrenten?

Debitorrenten omtales i daglig tale ofte som den effektive rente. På den måde er der en naturlig sammenhæng mellem de to begreber, der mere eller mindre har den samme betydning. Begreberne bruges som udtryk for den faktiske forrentning på et lån. Typisk medregnes denne type rente i lånets samlede omkostninger, når der indgås en låneaftale med låneudbyderen. Dette gøres ved at lægge renten sammen med andre eventuelle gebyrer samt den pålydende rente. Den effektive rente/debitorrenten defineres på baggrund af rentens kurs, lånets samlede løbetid samt den form for afdrag, som der i forbindelse med lånet er blevet aftalt.

Simpelt forklaret er debitorrenten/den effektive rente den faste årlige rente inklusiv renters rente. Du vil derfor kunne bruge denne rente til at se, hvor meget det helt præcist vil koste dig om året at optage et givent lån efter eventuelle oprettelsesgebyrer. Jo oftere der bliver tilskrevet renter på et lån, desto højere vil debitorrenten/den effektive rente som regel også være. I praksis betyder det, at du vil opleve en højere rente på lån, hvor der tilskrives renter hver måned, frem for et lån, hvor der kun tilskrives renter eksempelvis hvert halve år. Dette skyldes princippet om renters rente.

I forbindelse med eksempelvis hurtig lån, hvor du har mulighed for at optage et rente- og afdragsfrit lån i en begrænset periode, vil du som hovedregel aldrig skulle bekymre dig om debitorrenten/den effektive rente, renters rente osv. Med undtagelse af disse hurtig lån, vil du dog stort set altid kunne have fordel ved at kende til disse rentebegreber.

Hvordan udregnes den effektive rente/debitorrenten?

På samme måde som med rente og renters rente, kan den effektive rente/debitorrenten forklares mere simpelt ved hjælp af et eksempel. Hvis du eksempelvis ønsker at optage et lån på 10.000 kr. med en fast årlig rente på 10 %, vil lånets effektive rente/debitorrente være på 10,25 %, hvis lånet tilskrives renter hvert halve år, og 10,47 % hvis lånet tilskrives renter hver måned. Dette skyldes, at denne rente tager højde for renters rente princippet, hvor du i forbindelse med lån som oftere tilskrives renter vil ende med at skulle betale flere penge i renters rente. Debitorrenten/den effektive rente inkluderer dog ikke alle eventuelle ekstraudgifter, hvorfor man i stedet med fordel kan benytte lånets ÅOP til netop dette formål.

Find det billigste lån og lån penge nu

Når du har et ønske om at låne penge, vil det altid være en fordel at finde det billigste lån. Men hvordan gør man lige det?

Hvad er ÅOP?

ÅOP er et begreb der bruges til at betegne et låns årlige omkostninger. Helt konkret er ÅOP en forkortelse af årlig omkostning i procent, hvorfor det kan bruges til at få en ide om, hvad de samlede omkostninger vil være for et specifikt lån med et bestemt lånebeløb og løbetid. ÅOP inkluderer både lånebeløbet, renter, gebyrer og andre udgifter, som man skal forvente at betale i forbindelse med at låne penge.

Udnyt ÅOP til at finde et billigt lån

Lån penge nu og find det billigste ved hjælp af ÅOP. Det smarte ved at kende til et begreb som ÅOP er nemlig, at det uden besvær kan bruges til at sammenligne lån af samme type og derved gøre det nemt at finde det billigste lån på markedet. Med ÅOP slipper du altså for selv at sidde og regne på lånet og alle de omkostninger der er forbundet med det. Er du eksempelvis interesseret i at finde det billigste kviklån, kan du bare sammenligne kviklån fra diverse låneudbydere ved hjælp af ÅOP. Det lån der har den laveste ÅOP vil være det billigste lån. I dag findes der endda masser af låneoversigter på nettet, hvor lån sættes op mod hinanden og nemt kan sammenlignes. Her vil du som hovedregel også altid kunne se deres ÅOP, hvilket gør det nemt at finde det billigste lån på listen.

Hvor finder jeg lånets ÅOP?

Typisk vil lånets ÅOP enten fremgå på låneudbyderens hjemmeside, som regel i låneformularen, hvor du også vælger lånebeløb og løbetid. I dag vil du dog også nemt kunne finde diverse låns ÅOP i låneoversigter der sammenligner lån. Det er altså ganske nemt at sammenligne lån og finde det billigste på markedet, når først du kender til et begreb som ÅOP, og ved hvor du skal finde det.

Lån penge og få styr på din kreditværdighed

Uafhængigt af hvilken låneudbyder du vælger, vil du stort set altid skulle være indforstået med, at der vil blive foretaget en individuel kreditvurdering af dig og din økonomi, når du ønsker at låne penge.

Hvad er en kreditvurdering?

En kreditvurdering er en vurdering af din økonomiske situation, som kan foretages af en låneudbyder eller bank i forbindelse med, at du ønsker at optage et lån. Kreditvurderingen bruges til at få indblik i, om du som låntager er kreditværdig og dermed i stand til at tilbagebetale din gæld rettidigt. Låneudbyderen vil altså via en kreditvurdering få kendskab til din evne til at forrente og tilbagebetale et givent lån. Kreditvurderingen er derfor i sidste ende med til at afgøre, hvorvidt en låneudbyder vil tilbyde dig et lån eller ej, og i så fald være med til at bestemme lånets rente og medfølgende vilkår i netop dit tilfælde.

Kreditvurderinger er som hovedregel altid individuelle og udarbejdes på baggrund af information omkring den pågældende låntager. Denne information kan både være privat eller offentlig tilgængelig, da du ofte skal benytte NemID i forbindelse med lån, således at låneudbyderen kan få adgang til information omkring dig. Alt afhængigt af om der er tale om et mindre eller større lånebehov (og dermed lånebeløb), kan låneudbyderen vælge at foretage en større eller mindre omfattende kreditvurdering. Da de fleste online lån ikke har krav om sikkerhed, vil kreditvurderingen derfor fungere som et sikkerhedsnet for låneudbyderen.

Hvad undersøges i en kreditvurdering i forbindelse med et lån?

I forbindelse med en kreditvurdering er der op til flere forskellige ting, som bliver undersøgt af låneudbyderen. Blandt andet kan låneudbyderen være interesseret i at se dine lønsedler, årsopgørelse fra SKAT, din formue, balance i dine indtægter og udgifter osv.

Overordnet set undersøges følgende ting i en kreditvurdering:

  • Låntagers økonomiske muligheder for/evne til at betale lånet tilbage

  • Låntagers vilje til at betale lånet tilbage

  • Sikkerheder som der eventuelt kan blive taget pant i, såsom bil, ejet ejendom, og andre værdigenstande

Bliv klogere på termin

Der er mange gode grunde til at kende til begrebet termin i forbindelse med lån af penge. Det er nemlig dit ansvar at få betalt lånet til termin, da det ellers kan have en række konsekvenser for dig som låntager.

Hvad betyder termin?

Helt overordnet betyder ordet termin fastsat tidspunkt, forfaldsdag eller frist. Dette gælder også i forbindelse med lån. Når man taler om termin i en lånesammenhæng, skal det ses som en betegnelse for et låns fastsatte tidspunkter for rente- og afdragsbetalinger. Det betyder, at termin er et udtryk for, hvornår du skal sørge for at betale bestemte ydelser, afdrag eller rentetilskrivning i forbindelse med dit lån.

Som udgangspunkt vil terminsbetalingen for et lån være angivet pr. år, såfremt renten også er angivet pr. år. Hvis terminsbetalingen derimod er angivet pr. måned, så vil renten også være angivet pr. måned. Det er altså vigtigt at kende til denne sammenhæng mellem termin og rente, hvilket hænger sammen med at mange udregningsformler for lån kræver at renten angives som procent pr. termin.

Forskellige lån – forskellige terminslængder

På trods af at betydningen af ordet termin gælder på tværs af alle lån og låneudbydere, kan man ikke ligefrem sige det samme om længden på en termin. Det er nemlig op til den enkelte låneudbyder at fastsætte et låns termin. Som hovedregel falder et låns termin dog enten månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller årligt, alt efter hvad låneudbyderen har besluttet for det pågældende lån.

Hvad kan termin bruges til?

Det er vigtigt for dig som låntager at kende til et begreb som termin, da det netop er en betegnelse for, hvornår aftale betalinger for dit lån finder sted. Du kan altså bruge termin til at planlægge og tilpasse din økonomi, således at du er sikker på at kunne betale til hver termin. Du kan derfor sætte dit låns terminer ind i dit budget, og på den måde sørge for at sætte nok penge til side til dine terminsbetalinger.

Hvad sker der, hvis dit låns termin ikke betales rettidigt?

Som udgangspunkt er det altid en god ide at betale sit låns terminsbetalinger rettidigt, da det kan have en række konsekvenser for dig, hvis du ikke overholder de aftalte terminer. Dog afhænger det af den enkelte låneudbyder, hvad konsekvensen helt præcist vil være, hvis du ikke overholder de aftalte terminer.

Har du optaget et lån i banken, vil banken som regel starte med at kontakte dig for at finde en løsning på den manglende betaling. Desuden har banken ret til selv at hæve nogle penge fra din konto til at dække de manglende terminsbetalinger, hvis du ikke selv sørger for at betale rettidigt og ikke er i stand til at finde en fælles løsning med banken. Det er dog i langt fra alle tilfælde, hvor konsekvenserne er så milde.

Blandt andet kan låneudbyderen nemlig vælge at pålægge dig rykkergebyrer, gældsrenter samt sende din sag videre til inkasso. Inddrages inkasso, vil du blive pålagt nogle inkassoomkostninger oveni det beløb, du i forvejen skylder låneudbyderen.

Desuden kan låneudbyderen vælge at inddrage Fogedretten, som også vil opkræve ekstraomkostninger i forbindelse med sagen. Fogedretten vil som udgangspunkt give dig mulighed for at indgå en afdragsordning med låneudbyderen, hvis du ikke på stående fod kan tilbagebetale hele gælden. Dog skal du være opmærksom på, at de kan foretage udlæg i eksempelvis din bil eller bolig, som vil blive solgt på auktion, hvis du ej heller får betalt disse afdrag tilbage rettidigt.

Ikke nok med det har låneudbyderen ret til at registrere dig som dårlig betaler i et skyldnerregister såsom RKI eller Debitor Registret, hvilket vil gøre det utrolig svært for dig at låne penge så længe du er registreret hos dem.

Værd at vide om skyldnerregistre

At blive registreret i et skyldnerregister er altid en risiko, der er værd at have in mente, før du optager et lån. Det er nemlig altid vigtigt at sætte sig grundigt ind i, hvad konsekvensen er, hvis du ikke kan tilbagebetale de lånte penge. Skulle uheldet være ude, er det samtidig også rart at vide, hvad dine muligheder er, samt hvad du kan gøre for at komme ud af den dårlige situation.

Hvad er RKI?

RKI er Danmarks største skyldnerregister over dårlige betalere. RKI er en forkortelse der står for Ribers Kredit Information, hvilket i dag går under navnet Experian. Du kan blive registreret i RKI af en låneudbyder i forbindelse med et lån, hvis du ikke har sørget for at tilbagebetale din gæld rettidigt. Dette kan både ske, hvis du er for længe om at tilbagebetale gælden, eller hvis du slet ikke har afdraget noget af dit lån.

Når man er registreret som dårlig betaler i RKI, kan det have flere konsekvenser. Blandt andet er det meget svært at få lov til at låne penge, når først man er blevet registreret. Det kan også være vanskeligt at få et kreditkort eller at tegne diverse abonnementer. Der er altså mange ulemper ved at være registreret i RKI, hvorfor du altid bør gøre alt, hvad du kan for at undgå det.

Foruden RKI findes der også et skyldnerregister kaldet Debitor Registret, der på lige fod med RKI er et register over dårlige betalere i Danmark. RKI og Debitor Registret er de to største skyldnerregistre i Danmark.

Lån trods RKI – er det muligt?

Skulle du være så uheldig, at du er blevet registreret som dårlig betaler i RKI eller Debitor Registret, er der heldigvis enkelte låneudbydere der tilbyder lån trods RKI. Som hovedregel er det ikke nemt at optage et lån, så længe man er registreret som dårlig betaler i et skyldnerregister, men der er altså få låneudbydere der ser bort fra dette og alligevel tilbyder et lån.

Dog skal man være opmærksom på, at disse lån altid kommer med en lang række af dårlige vilkår for dig som låntager, hvorfor det næsten aldrig kan betale sig. Blandt andet skal du påregne meget høje renter og gebyrer, forhøjede afdrag, krav om indskud, og samtidig kan der blive krævet pant i dine ejendele såsom smykker, biler, fast ejendom osv. Du kan altså hurtigt ende med at sætte dig selv i en endnu dårligere økonomisk situation, end den du i forvejen befinder dig i, hvorfor du altid bør overveje det meget grundigt, inden du optager et lån trods RKI. Det bedste og mest ansvarlige du kan gøre er at starte med at forsøge at komme ud af RKI eller Debitor Registret og først derefter overveje, om du vil optage et nyt lån.

Hvordan kommer man ud af RKI?

Der er en meget simpel måde, hvorpå du kan komme ud af RKI igen: betal din restgæld af eller indgå en ny aftale med kreditorerne. Husk altid at få en kvittering på, at du har tilbagebetalt din gæld, da det er dit bevis på, at du ikke længere skylder noget. Når gælden er betalt, skal du desuden huske at bede låneudbyderen om at slette dig hos RKI, da det ikke bare sker automatisk, når du har betalt din gæld af. Hvis du ikke betaler din gæld tilbage, vil du blive slettet fra registret efter 5 år. Din gæld vil dog ikke blive slettet.

Lån penge med NemID

I dagens Danmark er det efterhånden blevet standard at bruge NemID i forbindelse med de fleste selvbetjeningssystemer på nettet. Optagelse af lån er ingen undtagelse. Det er både nemt, hurtigt og sikkert at bruge NemID, når du låner penge, hvorfor der altså er mange fordele ved at bruge det.

Hvad er NemID?

NemID er et fælles login system i Danmark, der bruges til både private og offentlige selvbetjeningsløsninger på nettet. Blandt andet bruges NemID til netbank, borgerservice, SKAT og e-Boks, men det bruges også i stigende grad til optagelse af online lån. Overordnet set består NemID af et selvvalgt bruger-id, en selvvalgt adgangskode samt et nøglekort med engangskoder. Dette er med til at gøre NemID ganske sikkert at bruge.

Læs mere om NemID på deres hjemmeside https://www.nemid.nu/

Hvem kan få NemID?

I Danmark kan du få NemID, når:

  • Du er fyldt minimum 15 år

  • Du har et dansk CPR-nummer

  • Du opfylder legitimationskravene opstillet af NemID

Hvordan kan jeg optage et lån med NemID?

Langt størstedelen af alle online låneudbydere i Danmark enten tilbyder eller påkræver brug af NemID i forbindelse med optagelse af et lån. Dette hænger sammen med, at det er sikkert, hurtigt og nemt for både dig og låneudbyderen, når du benytter NemID til at låne penge med. Som regel foregår det ved at du under låneansøgningsprocessen bliver bedt om at logge på med dit NemID, men selve låneaftalen skal også underskrives elektronisk med NemID. På den måde kan låneudbyderen være sikker på, at du er den person, du giver udtryk for, således at der ikke kan blive optaget lån i andres navn.

Er det sikkert at låne penge med NemID?

Du kan være helt tryg ved at bruge NemID, når du låner penge. NemID’s sikkerhed er nemlig meget høj, da potentielle hackere både skal kende til dit brugernavn, adgangskode og samtidig være i besiddelse af dit personlige nøglekort for at kunne benytte dit NemID. Ved at underskrive alle låneaftaler med NemID, validerer du over for låneudbyderen, at du er den person, du udgiver dig for at være, hvorfor andre aldrig vil kunne låne penge i dit navn, når NemID benyttes.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk